Riaditeľka školy udeľuje v dňoch 05. a 06.10.2020 v SZUŠ Margecany

riaditeľské voľno za účelom predchádzania vzniku a šíreniu ochorenia

COVID-19.

O ďalších krokoch Vás budeme včas informovať.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

Kategórie: Rodičia