Vážení rodičia, milí žiaci,

oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu s účinnosťou od 12. októbra 2020 až do odvolania mimoriadne prerušujeme skupinové vyučovanie na Súkromnej  základnej umeleckej škole v Margecanoch.

To znamená, že od pondelka 12.10.2020 prerušujeme vyučovanie tanečného odboru, výtvarného odboruhudobnej náuky. Vyučovanie bude podľa možnosti prebiehať dištančnou formou. O konkrétnom spôsobe a možnostiach vyučovania Vás budú v najbližších dňoch informovať triedni učitelia.

Vyučovanie v hudobnom odbore (individuálne vyučovanie hry na hudobnom nástroji pokračuje naďalej za dodržiavania prísnych hygienických opatrení)

Ďakujeme za pochopenie. Veríme, že to spoločne zvládneme.

Vedenie školy.

Rozhodnutie MŠVVaŠ

Kategórie: Novinky, Rodičia