Vážení rodičia, milí žiaci a všetci naši priaznivci!

Týmto Vás pozývame na Jesenný koncert žiakov
Súkromnej základnej umeleckej školy v Margecanoch, ktorý pre Vás nahrali učitelia a žiaci
hudobného odboru našej školy doslova v posledných hodinách pred uzatvorením škôl a prechodom
na dištančnú formu vyučovania. Odpustite nám preto prípadné chybičky obrazu alebo zvuku.
Vzhľadom k časovej tiesni ich už nebolo možné napraviť. Započúvajte sa do skladbičiek, ktoré si naši
žiaci nacvičili, ale nemôžu ich v tejto situácii na verejnosti prezentovať.
UPOZORNENIE
Prosíme Vás, aby ste video z tohto koncertu nezdieľali na fb !
Každý, kto má záujem si ho môže pozrieť tu na stránke našej školy. Ďakujeme za pochopenie.
Vedenie SZUŠ Margecany

Kategórie: Novinky, Rodičia