Návrat do škôl od 26.04.2021

Vážení rodičia, milí žiaci.

Oznamujeme Vám, že vláda SR schválila dňa 21.4.2021 nové rozdelenie farieb okresov, na základe ktorého budeme od pondelka 26.4.2021 na základe nového COVID automatu vyučovať v SZUŠ Margecany takto:

dištančne – skupinová výučba, spev, dychové nástroje,

prezenčne – individuálna výučba HO (okrem spevu a dychových nástrojov)

pre všetkých žiakov.

↓↓↓

https://www.minedu.sk/data/att/19455.pdf

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti platné od 26.4.2021:

zakonnyzastupca-cestnevyhlasenieasuhlassospracovanimudajov

Kategórie: Novinky, Rodičia