Dňa 25.6.2021 sa uskutočnil Slávnostný program v rámci projektu 40 rokov DFS Jadlovček z Margecian – rozvíjanie vzťahu k ľudovému umeniu a tradíciám…. Tanečníci mali oblečené aj kroje, ktoré sme nadobudli vďaka finančnej podpore z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.

Fond

02

03

07 10

Kategórie: Novinky