Vážení rodičia, milí žiaci!

Vzhľadom na informáciu vlády SR, ktorá dňa 27.10.2021 na rokovaní schválila v rámci COVID automatu rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti, sa náš okres Gelnica ocitol od 01.11.2021 v bordovej farbe. https://automat.gov.sk/gelnica

V bordovej farbe okresu môžu byť ZUŠ v prevádzke v režime prezenčne individuálne vyučovanie (hudobný odbor), prezenčne s obmedzením (skupiny žiakov 5+1, pričom odporúča nepremiešavať žiakov, ktorí sú z rôznych tried MŠ, ŠMŠ, ZŠ, SZŠ, SŠ, ŠSŠ), alebo dištančne skupinovo.

Od utorka 02.11.2021 naša škola nabieha vo vyučovaní na režim prezenčne s obmedzením 5+1 pre skupinové vyučovanie t.j VO, TO, HO-Hudobná náuka.  Vaši triedny učitelia Vás budú informovať o nových rozvrhoch hodín s novými počtami žiakov v triede v ZUŠ, ktoré budú platiť od 02.11.2021.

Vypracovali sme ich na základe vyššie uvedeného rozhodnutia.

Taktiež Vás prosíme, aby ste si pravidelne pred každou vyučovacou hodinou vyplnili písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka.

Každý žiak odovzdáva Vyhlásenie o bezpríznakovosti, ak nie je v škole viac ako tri dni.

Vopred Vám veľmi pekne ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

Vedenie SZUŠ Margecany.

Obrázok1

Kategórie: Rodičia