Vážení rodičia, milí žiaci!

Vláda SR dňa 10.11.2021 na rokovaní schválila v rámci COVID automatu rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti.

Okres Gelnica bude od 15.11.2021 v čiernej farbehttps://automat.gov.sk/gelnica

V čiernej farbe okresu môžu byť ZUŠ v prevádzke v režime prezenčne individuálne vyučovanie (hudobný odbor), dištančne skupinovo (TO, VO, Hudobná náuka).

Z toho dôvodu od pondelka 15.11.2021 naša škola prechádza na dištančné vyučovanie skupinových odborov: VO, TO, HO-Hudobná náuka. 

Prípadne prezenčné individuálne konzultácie.

O zmenách v rozvrhu hodín súvisiacich s prechodom na dištančné vyučovanie Vás budú informovať triedny učitelia.

Taktiež Vás prosíme, aby ste nezabúdali na písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka.

Každý žiak odovzdáva Vyhlásenie o bezpríznakovosti, ak nie je v škole viac ako tri dni.

Kategórie: Rodičia