Vážení rodičia, milí žiaci.

Od pondelka 29. novembra do 9. januára 2022 sa zatvoria základné umelecké školy. Celá škola SZUŠ Margecany prechádza na dištančnú formu vyučovania vo všetkých odboroch. O rozvrhoch hodín sa informujte u svojich triednych učiteľov.

Ďakujeme za pochopenie a prosíme Vás, aby ste to vydržali spolu s nami v online priestore, aj keď to nebude ľahké. Pedagógovia urobia všetko preto, aby vyučovanie prebiehalo bez problémov.

S pozdravom vedenie školy.

Rozhodnutie ministra školstva:

https://www.minedu.sk/data/att/21290.pdf?fbclid=IwAR0BEE5pkJS0wj7BPG-W-OzWV4MWEKYo9JbCoPUHeoRCJFOlSNkFRSPeSnE

Kategórie: Rodičia