Celoslovenská súťaž výtvarnej tvorby Anjel Vianoc 2022 v Poprade.

Ocenení v kategórií zuš – 2. miesto – cena za kolekciu prác.

Anjel Vianoc 2022

 

Kategórie: Rodičia