Archív

Vyučovanie od 28.02.2022

Vážení rodičia,
dávame do pozornosti novú vyhlášku o režime a vstupe do škôl, ktorá nadobúda účinnosť od pondelka 28.02.2022
Vyučovanie bude vo všetkých odboroch a predmetoch prebiehať prezenčne. 
Žiaci predložia vyhlásenie o bezpríznakovosti triednemu učiteľovi, alebo elektronicky. 
 
Celé znenie aktualizovaných dokumentov: 
 
Nová vyhláška:
Aktualizovaný školský semafor:
Rozhodnutie ministra:
Kategórie: Rodičia  

Podporte umenie Vašich detí 2%

Milí rodičia,
priaznivci našej školy, DFS Jadlovček, milovníci umenia.
Ak ste sa ešte nerozhodli inak, budeme radi, ak podporíte talent tanečníkov, spevákov, muzikantov,
výtvarníkov našej školy a  pomôžete uchovávaniu a šíreniu ľudových tradícií a iných umeleckých činností nášho regiónu.
Môžete tak urobiť poukázaním 2% vašich daní, Margecianskemu folklórnemu občianskemu združeniu, ktoré od svojho vzniku podporuje činnosť SZUŠ Margecany  a jej súborov.
Ďakujeme
Za MAFOZ
Mgr. Klaudia Pribičková
Kategórie: Rodičia  

JARNÉ PRÁZDNINY

Termín prázdnin: 21. február – 25. február 2022

Začiatok vyučovania po prázdninách: 28. február 2022

Kategórie: Rodičia  

POLROČNÉ PRÁZDNINY

Termín: 4. február  2022 (piatok).

Začiatok vyučovania po prázdninách: 7. február 2022 (pondelok).

Kategórie: Rodičia  

Pozor, dôležitá zmena ! od 31.01.2022

Vážení rodičia,

dávame do pozornosti aktualizované prílohy  Školského semafora od 31.01.2022

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 Nové tlačivá v prílohe.

Oznámenie o výnimke z karantény

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Viac si prečítajte TU:

https://www.zmos.sk/aktualizacia-priloh-skolskeho-semafora-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Žiaci do 12 rokov prichádzajú na vyučovanie tak ako doteraz

(vyhlásenie o bezpríznakovosti a podľa možnosti odporúčame využiť  domáce testovanie).

Kategórie: Rodičia  

REŽIM OTP

Vážení rodičia, milí žiaci

na základe školského semaforu verzia 1.8.  platí od 19.01.2022 režim OTP pre žiakov od 12 rokov a dvoch mesiacov.  Vopred sme  sa snažili pripraviť na prezenčné vyučovanie tak, aby sme Vás čo najmenej zaťažili a v čo najmenšej miere zjednodušili vstup žiakov na prezenčné vyučovanie.

od 25.01.2022 – Nová vyhláška ÚVZ – skracuje karanténu na 5 dní.

Žiak od 12 rokov a dvoch mesiacov sa môže zúčastňovať vyučovania v ZUŠ iba za podmienky režimu OTP.

Pri vstupe do budovy sa preukazuje jedným z uvedeného a to:

  1. POTVRDENÍM O OČKOVANÍ (V TELEFÓNE ALEBO V PAPIEROVEJ PODOBE), ALEBO
  2. POTVRDENÍM O PREKONANÍ CHOROBY COVID-19 (V COVID PASE/PAPIEROVO ALEBO PRÍPADNE SMS O POZÍTÍVNOM PCR TESTE), ALEBO
  3. ČESTNÝM VYHLÁSENÍM O POUŽITÍ DOMÁCEHO AG TESTU – (POUŽÍVATE DOMÁCE TESTY, KTORÉ STE DOSTALI V ZŠ/SŠ). ŽIAK NOSÍ VŽDY TO ISTÉ VYHLÁSENIE KÝM SA NEZAPLNÍ TABUĽKA S DÁTUMAMI,ALEBO
  4. POTVRDENÍM O VYKONANÍ AG TESTU,  KTORÉ MÔŽETE POUŽIŤ AJ V INÝCH MIMOŠKOLSKÝCH ORGANIZÁCIÁCH, ALEBO
  5. SMS/POTVRDENIE Z AG/PCR TESTU Z MOM (MOBILNÉHO ODBEROVÉHO MIESTA).

V prípade, že zabudnete dieťa otestovať, alebo nebude mať vo vyhlásení aktuálny dátum, nemôže sa žiak zúčastniť vyučovania v ZUŠ.

Vyššie doklady bude  kontrolovať triedny učiteľ na začiatku vyučovacej hodiny.  Nebudú sa zbierať, fotiť, archivovať a nijako inak spracovávať. Ich platnosť bude overená nahliadnutím. Preto Vás prosíme, aby ste  svojim deťom pribalili jedno z vyššie uvedených dokumentov od stredy 19.01.2022.

Žiaci do 12 rokov prichádzajú na vyučovanie tak ako doteraz (vyhlásenie o bezpríznakovosti a podľa možnosti odporúčame využiť  domáce testovanie).

Ďakujeme za porozumenie vedenie SZUŠ Margecany

Kategórie: Rodičia  

Nástup do školy

Oznamujeme rodičom a žiakom SZUŠ Margecany, že od pondelka 10.01.2022 sa obnovuje prezenčné vyučovanie vo všetkých odboroch a predmetoch podľa platného školského semafora. Vyučovanie bude prebiehať podľa platných rozvrhov hodín.

O organizácii vyučovania sa môžete informovať u svojich triednych učiteľov.

Ministerstvo školstva dôrazne odporúča využiť všetky dostupné nástroje na testovanie žiakov, ako napríklad možnosť domáceho Ag samotestovania podľa ŠKOLSKÉHO SEMAFORA (teda dvakrát do týždňa). Pre účely domáceho samotestovania žiak využije samotesty zo svojej kmeňovej školy.

Pri nástupe do školy je žiak povinný predložiť, alebo elektronicky zaslať na email szus.mg@gmail.com oscanované Vyhlásenie o bezpríznakovosti podpísané zákonným zástupcom žiaka.

Naďalej platí povinné nosenie rúšok počas vyučovania.

Vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_ziak

https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

Všetkým rodičom a žiakom želáme veľa zdravia v novom roku 2022.

Vedenie školy.

Kategórie: Novinky, Rodičia  

Vianočný koncert SZUŠ Margecany

Vian.kon.2021 pozvánka (1)

UPOZORNENIE
Prosíme Vás, aby ste video z tohto koncertu nezdieľali na sociálnych sieťach ako  Facebook, Instagram a pod. !
Každý, kto má záujem si ho môže pozrieť tu na stránke našej školy. Ďakujeme za pochopenie.
Vedenie SZUŠ Margecany

Kliknite na link pre spustenie videa.  :)

↓  ↓  ↓

  https://www.youtube.com/watch?v=UBOJACvbeJs

Kategórie: Novinky, Pozvánky, Rodičia  

VIANOČNÉ PRÁZDNINY

vianočný pozdrav pf 2022

Vianočné prázdniny začnú už 18. decembra 2021 (sobota) a končiť budú 9. januára 2022 (nedeľa).

Školské vyučovanie začne 10. januára 2022 (pondelok).

Kategórie: Rodičia  

Vážení rodičia, milí žiaci.

Od pondelka 29. novembra do 9. januára 2022 sa zatvoria základné umelecké školy. Celá škola SZUŠ Margecany prechádza na dištančnú formu vyučovania vo všetkých odboroch. O rozvrhoch hodín sa informujte u svojich triednych učiteľov.

Ďakujeme za pochopenie a prosíme Vás, aby ste to vydržali spolu s nami v online priestore, aj keď to nebude ľahké. Pedagógovia urobia všetko preto, aby vyučovanie prebiehalo bez problémov.

S pozdravom vedenie školy.

Rozhodnutie ministra školstva:

https://www.minedu.sk/data/att/21290.pdf?fbclid=IwAR0BEE5pkJS0wj7BPG-W-OzWV4MWEKYo9JbCoPUHeoRCJFOlSNkFRSPeSnE

Kategórie: Rodičia