Čo už máme za sebou v roku 2014

Niekoľko víkendov na začiatku tohto kalendárneho roka sa nieslo v znamení  plesových a fašiangových vystúpení. Na týchto podujatiach žiaci tanečného odboru Súkromnej základnej umeleckej školy v Margecanoch a zároveň členovia DFS Jadlovček divákom predstavili pestrý rôznorodý program.

24. januára otvorili Ples podnikateľov v Krompachoch Úvodným valčíkom a zatancovali aj veľmi úspešný tanec Ruslana.

25. januára  vystúpili v úvode Maškarného plesu Salónu S v Krompachoch. Tam zatancovali ľudový tanec z rusínskej obce Jakubany, choreografie Ruslana a Džajv, chlapčenské hry Na salaši, ktoré doprevádzali už aj naši malí heligonkári z hudobného odboru a sólo zaspievala Lucia Jarošíková.

14. februára vystupovali pre plesajúcich na  14. reprezentačnom plese policajtov OO PZ v Krompachoch.

15. februára boli hosťom na „domácej pôde“ na Plese starostu našej obce, ktorý slávnostne otvorili Úvodným valčíkom a temperamentným rusínskym tancom navnadili hostí do tanca.

22. februára účinkovali na Plese malých  Spišiačikov v OC Madaras v Spišskej novej Vsi. Posledným vystúpením bolo účinkovanie na Pankuškových fašiangoch    1. marca v lyžiarskom stredisku Plejsy v Krompachoch.

Dňa 26. 4. 2014 sa dievčenská spevácka skupina Jadlovček zúčastnila regionálnej prehliadky hudobného folklóru detí „ Zahraj že, mi zahraj“. Dievčatá získali titul laureát a ako jediný kolektív za gelnický aj spišskonovoveský  okres postúpili do krajského kola.  V kategórii sólisti speváci súťažili Veronika Ivančová, Alexandra Jalčová a Jerguš Kiraľ. Všetci traja sa umiestnili v zlatom pásme. Na tejto prehliadke sa prvýkrát zúčastnili aj naši heligonkári, žiaci 1. a 2. ročníka hudobného odboru Adam Fabišík a Martin Takáč a za svoju hru na heligónke, v kategórii sólisti inštrumentalisti získali strieborné pásmo.

Dňa 11. 5. sa v našej obci uskutočnil slávnostný program pri príležitosti osláv Dňa matiek. V programe, ktorý bol plný emócií nie len na javisku, ale určite aj v hľadisku sa predstavili žiaci tunajšej materskej a základnej školy. Naši žiaci z tanečného odboru prispeli do programu „Hrou na svadbu“ v podaní najmladších žiakov prípravného a 1. – 4. ročníka. Už z minulého roka známou a vyžiadanou choreografiou „Ruslana“ a rusínskym tancom z obce Jakubany v podaní žiakov 2. časti 1. stupňa. Žiaci pani učiteľky Kavuličovej zatancovali moderný tanec a valčík. Kristínka Kubovčíková, žiačka 1. ročníka, 1. časti hudobného odboru zahrala na klavíri skladbu od L. Boccoriniho – Menuet.

Kategórie: Novinky