Prihláška

 DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!

 Prihlasovanie

nových žiakov na štúdium

v SZUŠ Margecany

na školský rok 2020/2021 sa uskutoční

výhradne elektronickou formou.

 

Postup pre elektronické prihlásenie je nasledovný:

 

  1. Kliknutím na logo iZUŠ, ktoré je zobrazené na lište vpravo hore vedľa tohto oznamu, otvoríte prihlášku na štúdium v SZUŠ Margecany.
  2. Pred vyplnením prihlášky kliknite na slovenskú vlajku vpravo hore.
  3. Po vyplnení formulár odošlite (tlačidlo Odoslať prihlášku).

 

Kategórie: Novinky, Pozvánky, Rodičia