Folklórne slávnosti

23.6.2018 Jadlovček vystúpil na Spišských folklórnych slávnostiach.

Predstavili sa tu aj dve jubilantky považované vo folklórnej obci na Slovenku za nositeľky tradícií pani Marta Foglarová a pani Mária Uličná zatancovali spolu krutu a čardáš. Od obecenstva si vyslúžili obrovský potlesk a zároveň ocenenie od Spišského osvetového strediska za dlhoročné uchovávanie ľudových tradícií a výchovu detí a mládeže v tejto oblasti. S krutou sa predstavili dňa 30.5.2018 aj na folklórnom festivale vo Východnej v programe Ej, ženy, ženy…

24.6.2018  DFS Jadlovček účinkoval v detskom programe folklórnych slávností v Heľpe.

7.7.2018  DFS Jadlovček účinkoval v detskom programe na folklórnom festivale v Detve.

Kategórie: Festivaly, Novinky