JARNÉ PRÁZDNINY

Termín prázdnin: 21. február – 25. február 2022

Začiatok vyučovania po prázdninách: 28. február 2022

Kategórie: Rodičia