Letná škola umenia

Letná škola umenia

 

Plagát Letná škola2022A3-001

Vážení rodičia, milé deti.

V prvých dňoch školských prázdnin sa v SZUŠ Margecany uskutoční druhá letná škola umenia pre deti od 5 do 15 rokov.

V  dňoch 01., 04.,07. a 08.07.2022 v popoludňajších hodinách pripravujeme zaujímavé aktivity v hudobnom, tanečnom aj výtvarnom odbore.

Cieľom letnej školy umenia je umožniť nie len našim žiakom vyskúšať si hru na rôzne hudobné nástroje a spoznať jednotlivé odbory, v ktorých u nás žiaci študujú.
V prípade záujmu vyplňte záväznú prihlášku, v ktorej uvediete, o aký konkrétny predmet, dátum a čas má vaše dieťa záujem (viď harmonogram).

Letná škola umenia (Harmonogram)

Kategórie: Rodičia