Letná škola umenia

Plagát Letná škola2023A3 (3)V  dňoch 03., 04.,06. a 07.07.2023 v popoludňajších hodinách pripravujeme zaujímavé aktivity v hudobnom, tanečnom aj výtvarnom odbore.

Cieľom letnej školy umenia je umožniť nie len našim žiakom vyskúšať si hru na rôznych hudobných nástrojoch a spoznať jednotlivé odbory, v ktorých u nás žiaci študujú.
V prípade záujmu vyplňte záväznú prihlášku, v ktorej uvediete, o aký konkrétny predmet, dátum a čas má vaše dieťa záujem (viď harmonogram).

Letná škola prihláška

Harmonogram LŠ

Kategórie: Rodičia