Nástup do školy

Oznamujeme rodičom a žiakom SZUŠ Margecany, že od pondelka 10.01.2022 sa obnovuje prezenčné vyučovanie vo všetkých odboroch a predmetoch podľa platného školského semafora. Vyučovanie bude prebiehať podľa platných rozvrhov hodín.

O organizácii vyučovania sa môžete informovať u svojich triednych učiteľov.

Ministerstvo školstva dôrazne odporúča využiť všetky dostupné nástroje na testovanie žiakov, ako napríklad možnosť domáceho Ag samotestovania podľa ŠKOLSKÉHO SEMAFORA (teda dvakrát do týždňa). Pre účely domáceho samotestovania žiak využije samotesty zo svojej kmeňovej školy.

Pri nástupe do školy je žiak povinný predložiť, alebo elektronicky zaslať na email szus.mg@gmail.com oscanované Vyhlásenie o bezpríznakovosti podpísané zákonným zástupcom žiaka.

Naďalej platí povinné nosenie rúšok počas vyučovania.

Vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_ziak

https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

Všetkým rodičom a žiakom želáme veľa zdravia v novom roku 2022.

Vedenie školy.

Kategórie: Novinky, Rodičia