Návrat do škôl od 10.05.2021

OZNAM O NÁSTUPE DO ŠKÔL OD 10.05.2021

Vážení rodičia, milí žiaci.

Vzhľadom k tomu, že okres Gelnica stále nie je ružový, ale je červený, v nasledujúcom týždni budeme vo vyučovaní na našej škole pokračovať takto:

prezenčne – individuálna výučba HO

(t. j. hra na hudobných nástrojoch okrem dychových nástrojov a spevu)

dištančne – skupinová výučba – hudobná náuka, tanečný odbor, výtvarný odbor, spev, dychové nástroje

http://www.minedu.sk/data/att/19579.pdf

S pozdravom

Vedenie školy

Kategórie: Rodičia