Návrat do škôl od 17.05.2021

OZNAM O NÁSTUPE DO ŠKÔL OD 17.05.2021

Vážení rodičia, milí žiaci.

Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR  vzhľadom k tomu, že okres Gelnica je ružový,

 budeme od 17.05.2021 vo vyučovaní na našej škole vyučovať všetky odbory prezenčne

tj. v priestoroch našej školy podľa rozvrhu hodín zo septembra 2020.

Informujte sa u svojich tr. učiteľov.

http://www.minedu.sk/data/att/19676.pdf

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti žiaka:

Vyhlásenie zákonného zástupcu (17. 5. 2021) (docx, 23.12 kB)

Tešíme sa na Vás

S pozdravom

Vedenie školy

Kategórie: Rodičia