Návrat do škôl od 19.04.2021

Vážení rodičia, milí žiaci.

Oznamujeme Vám, že uznesenie vlády SR číslo 203/2021 upravuje podmienky,

ktorými sa majú riadiť školy od pondelka, 19. apríla 2021.

↓↓↓

www.minedu.sk

Pre ZUŠ naďalej platí, že vyučujeme:

dištančne – skupinová výučba, spev, dychové nástroje,

prezenčne – individuálna výučba (okrem spevu a dychových nástrojov)

pre žiakov vo veku 1. stupňa ZŠ

Kategórie: Rodičia