Novinky v roku 2012

Dňa 25. 2. 2012 sa dve spevácke skupiny a sólisti DFS Jadlovček zúčastnili regionálnej prehliadky hudobného folklóru detí, ktorá sa konala v KD v Margecanoch. Veronika Ivančová a duo Soňa Vojteková a Petra Petríková získali zlaté pásmo s postupom do krajského kola. Lucia Jarošíková získala zlaté a Jerguš Kiraľ strieborné pásmo. Chlapci si s pásmom regrútskych piesní vyspievali strieborné pásmo. Dievčatá s pásmom „ Kec sebe zašpievam“ získali titul laureát a postúpili do krajského kola, ktoré prebehlo dňa 4. mája v Košiciach. Tam sa speváčky sa umiestnili v zlatom pásme. Veronika Ivančová  aj duo Soňa Vojteková a Petra Petríková získali strieborné pásmo.

Počas tohtoročných fašiangov Jadlovček účinkoval na dvoch plesoch. 27. januára 2012  na plese polície v Krompachoch, kde tanečníci účinkovali spolu s populárnym moderátorom Michalom Hudákom alias policajtom Mikim Hricom.

18. 2. 2012 bol súbor pozvaný, aby slávnostne otvoril  Ples obce Margecany. Špeciálne na túto príležitosť sme pripravili novú choreografiu pod názvom Úvodný valčík. Dievčatá sa predstavili aj tancom Jar. Obidve vystúpenia zanechali u plesajúcich hostí hlboké dojmy a mali veľký úspech.

Dňa 25. 5. 2012 sa žiačka hudobného odboru Veronika Ivančová a zúčastnila súťaže Piano v modernom rytme v Bojniciach. Získala strieborné pásmo.

Žiačky výtvarného odboru sa v marci 2012 zúčastnili výtvarnej súťaže Vesmír očami detí. Soňa Bátorová súťažila v 4. kategórii a obsadila 1. miesto a Mária Veselovská obsadila v 5. kategórii 3. miesto.  Ema Budínska sa v apríli tohto roka zúčastnila 2. ročníka súťaže Bienále detskej výtvarnej tvorby  v Galante. Získala čestné uznanie.

Blahoželáme.

Kategórie: Novinky