Obnovenie školského vyučovania na SZUŠ Margecany

Vážení rodičia,

oznamujeme vám, že od utorka 2.6.2020 bude pokračovať vyučovanie na našej škole v obmedzenom režime.

Na základe rozhodnutia a pokynov Ministerstva školstva SR opäť otvárame individuálnu výuku žiakov hudobného odboru SZUŠ Margecany (okrem hodín hudobnej náuky).

Rozhodnutie_MŠVVaŠ_SR

Žiaci, ktorí majú záujem od 2. júna 2020 pokračovať v štúdiu, nech sa o aktuálnom rozvrhu hodín informujú u svojho učiteľa hudobného nástroja.

Žiaci tanečného a výtvarného odboru, ako aj žiaci, ktorí sa nebudú zúčastňovať na hodinách hry na hudobný nástroj so svojim učiteľom v škole sa budú naďalej vzdelávať dištančnou formou.

Pri vstupe do priestorov školy a pred prvým vyučovaním je potrebné doniesť vyplnené a podpísané tlačivo: Vyhlásenie bezinfekčnosti žiakaVyhlásenie o bezinfekčnosti

POKYNY K VSTUPU DO BUDOVY ŠKOLY. Vstup do priestorov školy je dovolený len žiakom školy.

  • pri vstupe do priestorov školy si každý vydezinfikuje ruky
  • žiak vstupuje do priestorov školy s rúškom,na chodbách sa pohybuje s rúškom
  • každý žiak musí mať so sebou igelitové vrecko na uloženie rúška
  • v triede si žiak môže zložiť rúško a uloží si ho do igelitového vrecka
  • žiak je povinný dodržiavať všetky hygienické pravidlá, používať dezinfekciu rúk, dodržiavať rozostupy2m od ostatných žiakov
Kategórie: Novinky, Rodičia