OZNAM

Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu zo dňa 11.12.2020 sa vianočné prázdniny v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých základných umeleckých školách v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021. Nástup do školy bude 11.1.2021, ak to dovolí epidemiologická situácia na Slovensku.
V zmysle tohto rozhodnutia sa polročné prázdniny v termíne 1. február 2021 neuskutočnia.
Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začne 1. februára 2021 (pondelok).
V prípade, že naša škola obnoví školské vyučovanie po vianočných prázdninách v zmysle vyššie uvedeného, budeme postupovať ďalej podľa manuálu a COVID školského semafora, zo dňa 11.12. 2020 a podľa potreby sa budeme riadiť jeho jednotlivými fázami.
Vedenie SZUŠ Margecany
Kategórie: Novinky, Rodičia