OZNAM o začiatku školského roka 2022/2023

Vážení rodičia,

školský rok sa začal.

Žiadame Vás, aby ste súčasných žiakov SZUŠ Margecany (pokračujúcich v štúdiu) zapísali u svojich triednych učiteľov najneskôr do 09.09.2022 (piatok).

Informácie o prijatí na štúdium na našej škole – noví žiaci

ste obdržali poštou. Ako sme Vás už informovali, prvé stretnutie týkajúce sa informácií o štúdiu na našej škole sa uskutoční dňa 13.09.2022 (utorok) o 16.00 v kinosále kultúrneho domu v Margecanoch.

Pozor dôležité!

Každý žiak (novoprijatý i súčasný) musí pri nástupe do školy  odovzdať vyplnené a podpísané:

  1. Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Nájdete ich aj na: https://www.minedu.sk/data/att/24230.pdf

 

Kategórie: Rodičia