OZNAM o začiatku nového školského roka 2023/2024

Vážení rodičia,

nový školský rok je tu.

Žiadame Vás, aby ste súčasných žiakov SZUŠ Margecany (pokračujúcich v štúdiu) zapísali u svojich triednych učiteľov najneskôr do 08.09.2023 (piatok).

Informácie o prijatí na štúdium na našej škole – noví žiaci

ste obdržali poštou. Ako sme Vás už informovali, prvé stretnutie týkajúce sa informácií o štúdiu na našej škole sa uskutoční dňa 11.09.2023 (pondelok) o 16.00 v kinosále kultúrneho domu v Margecanoch.

Tešíme sa na Vás v školskom roku 2023/2024 !

Kategórie: Rodičia