Pedagógovia

Mgr. Pribičková Klaudia – tanečný odbor (Mobil: 0911 798 077)

Maliňáková Jana, DiS.art – klavír (Mobil: 0911 610 508)

Földes Róbert, DiS.art. – gitara, bicie, (Mobil: 0907 207 222)

Bc. Földes Martina, DiS.art – dychové nástroje, hudobná náuka (Mobil: 0907 376 840)

Novotný Jozef – heligónka, ústna harmonika, korepetícia (Mobil: 0911 745 553)

Mgr. Palko Vladimír – husle (Mobil: 0908 371 802)

Bc. Dalibor Mitrík – gitara (Mobil: 0905 186 765)

Viktória Babošová – klavír (Mobil: 0915 677 020)

Mgr. Vilhanová Marcela – výtvarný odbor (Mobil: 0905 143 598)

Mgr. Foglarová Marta – tanečný odbor (Mobil: 0910 579 419)

Peter Malik, DiS.art – tanečný odbor (Mobil: 0903 205 731)

Beáta Baluchová, DiS.art – tanečný odbor (Mobil: 0903 269 938)

Fiľakovská Zlatuša – tanečná príprava (Mobil: 0918 539 731)

Mgr. Štefánia Kaľavská – tanečný odbor (Mobil: 0904 437 368)