POLROČNÉ PRÁZDNINY

Termín: 4. február  2022 (piatok).

Začiatok vyučovania po prázdninách: 7. február 2022 (pondelok).

Kategórie: Rodičia