Pozor, dôležitá zmena ! od 31.01.2022

Vážení rodičia,

dávame do pozornosti aktualizované prílohy  Školského semafora od 31.01.2022

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 Nové tlačivá v prílohe.

Oznámenie o výnimke z karantény

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Viac si prečítajte TU:

https://www.zmos.sk/aktualizacia-priloh-skolskeho-semafora-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Žiaci do 12 rokov prichádzajú na vyučovanie tak ako doteraz

(vyhlásenie o bezpríznakovosti a podľa možnosti odporúčame využiť  domáce testovanie).

Kategórie: Rodičia