Prijímacie talentové skúšky

talentovky SZUS Margecany 2014Súkromná základná umelecká škola v Margecanoch oznamuje,

že prijímacie talentové skúšky pre školský rok 2014/2015 do odborov:

  •  tanečného (ľudový, moderný tanec a iné),
  • hudobného (gitara, klavír, heligónka, bicie a iné),
  • výtvarného (kresba, maľba a iné)

budú vo štvrtok 12. júna 2014 od 16:00 hod.

v priestoroch SZUŠ, Obchodná 7, Margecany.

Bližšie informácie: 053 4894 830, 0905 766 720

Kategórie: Novinky