Prijímacie talentové skúšky

Súkromná základná umelecká škola v Margecanoch oznamuje, že prijímacie talentové skúšky pre školský rok 2013/2014 do odborov:

  • tanečného (ľudový, moderný tanec a iné),
  • hudobného (gitara, klavír, heligónka a iné),
  • výtvarného (kresba, maľba a iné)

budú vo štvrtok 6. júna 2013 od 16:00 hod. v priestoroch SZUŠ, Obchodná 7, Margecany.

Bližšie informácie: 0903 249 973

Kategórie: Novinky  Nálepky: ,