REŽIM OTP

Vážení rodičia, milí žiaci

na základe školského semaforu verzia 1.8.  platí od 19.01.2022 režim OTP pre žiakov od 12 rokov a dvoch mesiacov.  Vopred sme  sa snažili pripraviť na prezenčné vyučovanie tak, aby sme Vás čo najmenej zaťažili a v čo najmenšej miere zjednodušili vstup žiakov na prezenčné vyučovanie.

od 25.01.2022 – Nová vyhláška ÚVZ – skracuje karanténu na 5 dní.

Žiak od 12 rokov a dvoch mesiacov sa môže zúčastňovať vyučovania v ZUŠ iba za podmienky režimu OTP.

Pri vstupe do budovy sa preukazuje jedným z uvedeného a to:

  1. POTVRDENÍM O OČKOVANÍ (V TELEFÓNE ALEBO V PAPIEROVEJ PODOBE), ALEBO
  2. POTVRDENÍM O PREKONANÍ CHOROBY COVID-19 (V COVID PASE/PAPIEROVO ALEBO PRÍPADNE SMS O POZÍTÍVNOM PCR TESTE), ALEBO
  3. ČESTNÝM VYHLÁSENÍM O POUŽITÍ DOMÁCEHO AG TESTU – (POUŽÍVATE DOMÁCE TESTY, KTORÉ STE DOSTALI V ZŠ/SŠ). ŽIAK NOSÍ VŽDY TO ISTÉ VYHLÁSENIE KÝM SA NEZAPLNÍ TABUĽKA S DÁTUMAMI,ALEBO
  4. POTVRDENÍM O VYKONANÍ AG TESTU,  KTORÉ MÔŽETE POUŽIŤ AJ V INÝCH MIMOŠKOLSKÝCH ORGANIZÁCIÁCH, ALEBO
  5. SMS/POTVRDENIE Z AG/PCR TESTU Z MOM (MOBILNÉHO ODBEROVÉHO MIESTA).

V prípade, že zabudnete dieťa otestovať, alebo nebude mať vo vyhlásení aktuálny dátum, nemôže sa žiak zúčastniť vyučovania v ZUŠ.

Vyššie doklady bude  kontrolovať triedny učiteľ na začiatku vyučovacej hodiny.  Nebudú sa zbierať, fotiť, archivovať a nijako inak spracovávať. Ich platnosť bude overená nahliadnutím. Preto Vás prosíme, aby ste  svojim deťom pribalili jedno z vyššie uvedených dokumentov od stredy 19.01.2022.

Žiaci do 12 rokov prichádzajú na vyučovanie tak ako doteraz (vyhlásenie o bezpríznakovosti a podľa možnosti odporúčame využiť  domáce testovanie).

Ďakujeme za porozumenie vedenie SZUŠ Margecany

Kategórie: Rodičia