Riaditeľské voľno

Riaditeľstvo SZUŠ Margecany oznamuje rodičom a žiakom školy, že dňa 22. decembra 2022, t.j. vo štvrtok, udeľuje všetkým žiakom školy riaditeľské voľno.

Kategórie: Rodičia