Rozhodnutie o obnovení školského vyučovania od 15.06.2020

Vážení rodičia, milí žiaci

oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu o znovuotvorení základných umeleckých škôl (aj skupinové vyučovanie) sa od  15.6.2020 (pondelok) začne na SZUŠ v Magrecanoch vyučovanie vo všetkých odboroch podľa pôvodného rozvrhu. V prípade nejasností neváhajte kontaktovať svojho triedneho učiteľa alebo vedenie školy.

https.www.minedu.skdataatt16563.pdf

Kategórie: Novinky, Rodičia