Rozvíjanie vzťahu k ľudovému umeniu a tradíciám – cesta k prevencii kriminality detí a mládeže

Naša škola sa prostredníctvom Margecianskeho folklórneho občianskeho združenia zapojila do projektu pod názvom: „Rozvíjanie vzťahu k ľudovému umeniu a tradíciám – cesta k prevencii kriminality detí a mládeže.“, ktorý finančne podporilo ministerstvo vnútra SR.   DFS Jadlovček uskutočnil 60 minútové vystúpenia, na ktorých odznela aj prednáška lektora MV SR JUDr. Františka Puškára na tému prevencie kriminality páchanej na deťoch a senioroch. Aktivity sme zorganizovali v spolupráci so základnými školami, materskými školami a obecnými úradmi v týchto obciach: 22.5.2018 – Jaklovce, Margecany, 23.5.2018 –Veľký Folkmar, Kojšov, Kluknava, 26.5.2018 – Prakovce, 12.6.2018 – Mníšek nad Hnilcom, Švedlár, 13.6.2018 – Gelnica. Vystúpení sa zúčastnilo takmer 1400 divákov.

Kategórie: Novinky