Archive for the Category » Novinky «

JARNÝ KONCERT 2021

 175784187_732664357337404_8497054074420140804_n (1)

UPOZORNENIE
Prosíme Vás, aby ste video z tohto koncertu nezdieľali na sociálnych sieťach ako  Facebook, Instagram a pod. !
Každý, kto má záujem si ho môže pozrieť tu na stránke našej školy. Ďakujeme za pochopenie.
Vedenie SZUŠ Margecany

           Kliknite na link pre spustenie videa.  :)

↓  ↓  ↓

SZUŠ Margecany Jarný koncert 2021

Kategórie: Novinky, Rodičia  

Návrat do škôl od 26.04.2021

Vážení rodičia, milí žiaci.

Oznamujeme Vám, že vláda SR schválila dňa 21.4.2021 nové rozdelenie farieb okresov, na základe ktorého budeme od pondelka 26.4.2021 na základe nového COVID automatu vyučovať v SZUŠ Margecany takto:

dištančne – skupinová výučba, spev, dychové nástroje,

prezenčne – individuálna výučba HO (okrem spevu a dychových nástrojov)

pre všetkých žiakov.

↓↓↓

https://www.minedu.sk/data/att/19455.pdf

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti platné od 26.4.2021:

zakonnyzastupca-cestnevyhlasenieasuhlassospracovanimudajov

Kategórie: Novinky, Rodičia  

Vážení rodičia, milí žiaci!

Oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

SZUŠ Margecany od pondelka 8.2.2021 obnovuje prezenčnú formu individuálneho vyučovania  pre žiakov vo veku žiaka prvého stupňa základnej školy, okrem vyučovania predmetu hra na dychový nástroj.

Podmienkou možnosti prezenčnej výučby žiaka v škole je negatívny výsledok testu jedného zákonného zástupcu žiaka (žiaci do 10 rokov sa netestujú). Žiak prinesie na vyučovanie do SZUŠ a odovzdá učiteľovi vypísané a podpísané čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

Tlačivo o bezinfekčnosti:   Cestne_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti

V písomnej podobe Vám bude k dispozícii v škole.

Skupinové vyučovanie v hudobnom odbore (hudobná náuka), tanečnom a výtvarnom odbore musí aj naďalej prebiehať dištančnou formou (on-line).

 

Vedenie SZUŠ Margecany

Kategórie: Novinky, Rodičia  

Oznam pre rodičov a žiakov SZUŠ Margecany

Vážení rodičia a milí žiaci,

oznamujeme Vám, že na základe najnovších  usmernení 

ministerstva školstva bude SZUŠ Margecany po prázdninách 

od pondelka 11.1.2021 pokračovať v dištančnom aj on-line 

vyučovaní, tak ako pred Vianocami. 

Následne sa bude podľa slov ministra školstva postupovať 

podľa aktuálnej situácie. 

„Ak by testovanie prebiehalo k 18. januáru 2021 a situácia 

nám to dovolí, tak si myslím, že ZUŠ tým, že budú mať 

pretestovaných zamestnancov a následne aj žiakov, by mohli 

prejsť na prezenčnú výučbu,“ poznamenal minister školstva B. Gröhling.

Ako dodal,  situácia sa ešte spresní neskôr 

v závislosti od aktuálnej situácie.

Samotné testovanie plánované na 22.-24.1.2021 by malo byť 

upresnené vyhláškou hlavného hygienika, ktorá bude zverejnená 

v najbližších dňoch. O podrobnostiach a nástupe do školy Vás 

budeme včas informovať.

Ďakujeme Vám za pochopenie a spoluprácu.

Prajeme všetko dobré v novom roku 2021.

S úctou vedenie školy.

Kategórie: Novinky, Rodičia  

Vianočný koncert 2020

Vian.kon.2020 plagat

UPOZORNENIE
Prosíme Vás, aby ste video z tohto koncertu nezdieľali na sociálnych sieťach ako  Facebook, Instagram a pod. !
Každý, kto má záujem si ho môže pozrieť tu na stránke našej školy. Ďakujeme za pochopenie.
Vedenie SZUŠ Margecany

Kliknite na link pre spustenie videa.  🙂

↓  ↓  ↓

→→→    https://youtu.be/L1Wm5wguEf0    ←←←

Kategórie: Novinky, Rodičia  

OZNAM

Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu zo dňa 11.12.2020 sa vianočné prázdniny v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých základných umeleckých školách v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021. Nástup do školy bude 11.1.2021, ak to dovolí epidemiologická situácia na Slovensku.
V zmysle tohto rozhodnutia sa polročné prázdniny v termíne 1. február 2021 neuskutočnia.
Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začne 1. februára 2021 (pondelok).
V prípade, že naša škola obnoví školské vyučovanie po vianočných prázdninách v zmysle vyššie uvedeného, budeme postupovať ďalej podľa manuálu a COVID školského semafora, zo dňa 11.12. 2020 a podľa potreby sa budeme riadiť jeho jednotlivými fázami.
Vedenie SZUŠ Margecany
Kategórie: Novinky, Rodičia  

Vážení rodičia, milí žiaci a všetci naši priaznivci!

Týmto Vás pozývame na Jesenný koncert žiakov
Súkromnej základnej umeleckej školy v Margecanoch, ktorý pre Vás nahrali učitelia a žiaci
hudobného odboru našej školy doslova v posledných hodinách pred uzatvorením škôl a prechodom
na dištančnú formu vyučovania. Odpustite nám preto prípadné chybičky obrazu alebo zvuku.
Vzhľadom k časovej tiesni ich už nebolo možné napraviť. Započúvajte sa do skladbičiek, ktoré si naši
žiaci nacvičili, ale nemôžu ich v tejto situácii na verejnosti prezentovať.
UPOZORNENIE
Prosíme Vás, aby ste video z tohto koncertu nezdieľali na fb !
Každý, kto má záujem si ho môže pozrieť tu na stránke našej školy. Ďakujeme za pochopenie.
Vedenie SZUŠ Margecany

Kategórie: Novinky, Rodičia  

ZMENA TERMÍNOV jesenných prázdnin

Vážení rodičia,

  1. 10. 2020 minister školstva, vedy, výskumu a športu vydal rozhodnutie, ktorým v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodol o novom termíne jesenných prázdnin, ktoré budú v dňoch:
  2. októbra 2020, 2. novembra,

pričom 6. novembra a 9. novembra budú prázdniny tiež.

 

Vedenie SZUŠ Margecany

Kategórie: Novinky, Rodičia  

Vážení rodičia, milí žiaci.
Oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR prechádza SZUŠ v Margecanoch
od pondelka 26.10.2020 v individuálnom (hra na hudobnom nástroji) a naďalej aj v
skupinovom vyučovaní (HO-hudobná náuka, VO, TO) na dištančnú formu vyučovania
v kombinácii s online vyučovacími hodinami.

Rozhodnutie ministra

Aktuálne opatrenia pre školy od 26. októbra 2020:
https://www.minedu.sk/aktualne-opatrenia-pre-skoly-od-26-oktobra-
2020/?fbclid=IwAR1H26lYbCbud7zN97L90eQSy_83gL61cKAomZbfWeLNBhJwtP1lhlRNf_0

Kategórie: Novinky, Rodičia  

Oznam pre rodičov žiakov tanečného odboru

 
Rozvrh hodín online vyučovania tanečného odboru s menným zoznamom sme
Vám zaslali na vaše e-mailové adresy.
V prípade nejasností, alebo komplikácií ma neváhajte kontaktovať.
Vopred Vám ďakujem za pochopenie a ústretovosť.
Za tanečný odbor: Mgr. Klaudia Pribičková
Kategórie: Novinky, Rodičia