Archive for the Category » Novinky «

OZNAM o začiatku školského roka 2020/2021

Vážení rodičia,

žiadame Vás, aby ste súčasných žiakov SZUŠ Margecany (pokračujúcich v štúdiu) zapísali u svojich triednych učiteľov najneskôr do 7.9.2020 (v pondelok).

Zápis žiakov je v tejto situácii  mimoriadne dôležitý.

Informácie o prijatí na štúdium na našej škole – noví žiaci

ste obdržali poštou. Ako sme Vás už informovali, prvé stretnutie týkajúce sa informácií o štúdiu na našej škole sa uskutoční dňa 9.9.2020 (v stredu) o 16.00 v kinosále kultúrneho domu v Margecanoch.

Pozor dôležité!

Každý žiak (novoprijatý i súčasný) musí pri vstupe do školy  odovzdať vyplnené a podpísané:

  1. vyhláseniezákonného zástupcu o bezinfekčnosti

http://www.szusmargecany.sk/vyhlasenie-zakonneho-zastupcu/

  1. zdravotný dotazníka vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021

http://www.szusmargecany.sk/zdravotny-dotaznik-zakonneho-zastupcu-dietata/

Nájdete ich aj na: https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-skd-cvc-zus-jazykove-skoly/

Školné a jeho úhrada

Školné je potrebné uhradiť do 15.10.2020. Všetky náležitosti k platbe Vám zašleme na emailovú adresu, ktorú ste uviedli v prihláške na štúdium. Výška poplatku závisí od toho, či Vaše dieťa navštevuje individuálne alebo skupinové vyučovanie. Bližšie informácie viď. rozhodnutie o školnom na školský rok 2020/2021 zo dňa 26.08.2020.

Kategórie: Novinky, Rodičia  
Kategórie: Novinky, Rodičia  
Kategórie: Novinky  
Kategórie: Novinky, Rodičia  

Rozhodnutie o obnovení školského vyučovania od 15.06.2020

Vážení rodičia, milí žiaci

oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu o znovuotvorení základných umeleckých škôl (aj skupinové vyučovanie) sa od  15.6.2020 (pondelok) začne na SZUŠ v Magrecanoch vyučovanie vo všetkých odboroch podľa pôvodného rozvrhu. V prípade nejasností neváhajte kontaktovať svojho triedneho učiteľa alebo vedenie školy.

https.www.minedu.skdataatt16563.pdf

Kategórie: Novinky, Rodičia  

Obnovenie školského vyučovania na SZUŠ Margecany

Vážení rodičia,

oznamujeme vám, že od utorka 2.6.2020 bude pokračovať vyučovanie na našej škole v obmedzenom režime.

Na základe rozhodnutia a pokynov Ministerstva školstva SR opäť otvárame individuálnu výuku žiakov hudobného odboru SZUŠ Margecany (okrem hodín hudobnej náuky).

Rozhodnutie_MŠVVaŠ_SR

Žiaci, ktorí majú záujem od 2. júna 2020 pokračovať v štúdiu, nech sa o aktuálnom rozvrhu hodín informujú u svojho učiteľa hudobného nástroja.

Žiaci tanečného a výtvarného odboru, ako aj žiaci, ktorí sa nebudú zúčastňovať na hodinách hry na hudobný nástroj so svojim učiteľom v škole sa budú naďalej vzdelávať dištančnou formou.

Pri vstupe do priestorov školy a pred prvým vyučovaním je potrebné doniesť vyplnené a podpísané tlačivo: Vyhlásenie bezinfekčnosti žiakaVyhlásenie o bezinfekčnosti

POKYNY K VSTUPU DO BUDOVY ŠKOLY. Vstup do priestorov školy je dovolený len žiakom školy.

  • pri vstupe do priestorov školy si každý vydezinfikuje ruky
  • žiak vstupuje do priestorov školy s rúškom,na chodbách sa pohybuje s rúškom
  • každý žiak musí mať so sebou igelitové vrecko na uloženie rúška
  • v triede si žiak môže zložiť rúško a uloží si ho do igelitového vrecka
  • žiak je povinný dodržiavať všetky hygienické pravidlá, používať dezinfekciu rúk, dodržiavať rozostupy2m od ostatných žiakov
Kategórie: Novinky, Rodičia  

HUDOBNÁ NÁUKA – úlohy na doma MÁJ 2020

Pokračujeme v učení sa doma a aby Vám to šlo ľahšie, pripravila som si pre Vás ďalšie témy, tajničky, osemsmerovky a iné zaujímavé úlohy. Verím, že sa nebudete veľmi trápiť pri ich vypracovaní. 😉 🎵 

S pozdravom Vaša p. učiteľka Martina FÖLDES

PHV 1 – máj 2020

PHV 2 – máj 2020

HN-máj 1. roč. 1. časť

HN-máj 2. roč. 1. časť

HN-máj 3. roč. 1. časť

HN-máj 4. roč. 1.časť

HN-máj 1. roč. 2. časť

HN-máj 2. roč. 2. časť

HN-máj 3. roč. 2. časť

Kategórie: Novinky, Rodičia  

Prihláška

 DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!

 Prihlasovanie

nových žiakov na štúdium

v SZUŠ Margecany

na školský rok 2020/2021 sa uskutoční

výhradne elektronickou formou.

 

Postup pre elektronické prihlásenie je nasledovný:

 

  1. Kliknutím na logo iZUŠ, ktoré je zobrazené na lište vpravo hore vedľa tohto oznamu, otvoríte prihlášku na štúdium v SZUŠ Margecany.
  2. Pred vyplnením prihlášky kliknite na slovenskú vlajku vpravo hore.
  3. Po vyplnení formulár odošlite (tlačidlo Odoslať prihlášku).

 

Kategórie: Novinky, Pozvánky, Rodičia  

HUDOBNÁ NÁUKA – úlohy na doma APRÍL 2020

♪♫ Milí žiaci, keďže je situácia aká je, pripravila som si pre Vás zopár ďalších úloh na doma, aby sme nepozabúdali to čo sme sa už naučili + nejaké nové zaujímavé témy. Ak by to bolo jednoduché, pokojne môžete skúsiť vypracovať úlohy aj iných ročníkov. 

Vaša p. uč. Martina Földes ♪♫ 🌞

HN Prípravný ročník 1 Apríl

HN Prípravný ročník 2 Apríl

HN 1. roč./ 1. časť Apríl

HN 2. roč. /1. časť Apríl

HN 3. roč./ 1. časť Apríl

HN 4. roč./ 1. časť Apríl

HN 1. roč./ 2. časť Apríl

HN 2. roč./ 2. časť Apríl

HN 3. roč./ 2. časť Apríl

Kategórie: Novinky, Rodičia  

Hudobná náuka-úlohy na doma MAREC 2020

Milí žiaci, tu Vám ponúkame zopár úloh na doma.

Prosím, neberte to ako väčšiu záťaž, ale chceme Vám ponúknuť inšpiráciu na zmysluplné trávenie času v tomto náročnom období.

Zároveň je dôležité, aby ste nezabudli to, čo ste sa doteraz naučili, aby sme po skončení tejto situácie mohli pokračovať ďalej.

Držme si navzájom palce.

HN 1. ročník/1. časť M. Földes

HN 2. ročník/1. časť M. Földes

HN 3. ročník/1. časť M. Földes

HN 4. ročník/1. časť M. Földes

HN 1. ročník/2. časť (5. ročník) M. Földes

HN 2. ročník/2. časť (6. ročník) M. Földes

HN 3. ročník/2. časť (7. ročník) M. Földes

HN Prípravná hudobná výchova 1 M. Földes

HN Prípravná hudobná výchova 2 M. Földes

A ešte niečo proti nude:

Kategórie: Novinky, Rodičia