Archive for the Category » Novinky «

Kategórie: Novinky, Pozvánky  

Oznam

Vážení rodičia, 

ak ešte zvažujete prihlásiť svoje dieťa na štúdium v hudobnom,  tanečnom  alebo výtvarnom odbore na SZUŠ v Margecanoch,  urobte tak prosím najneskôr do piatku 13.9.2019. 

Po tomto termíne už prihlasovanie na štúdium v školskom roku  2019/2020  nebude možné. 

Vedenie SZUŠ Margecany

Kategórie: Novinky, Rodičia  
Kategórie: Novinky, Rodičia  

ROZVRH HODÍN žiakov hudobnej náuky 2019/2020

Hudobná náuka sa začne vyučovať

v týždni od 16.9.2019.

PDF  RH HN 2019-20

RH HN 2019-20

 

Kategórie: Novinky, Rodičia  
Kategórie: Novinky, Rodičia  
Kategórie: Novinky, Pozvánky  
Kategórie: Novinky, Pozvánky, Rodičia  
Kategórie: Novinky, Pozvánky, Rodičia  
Kategórie: Novinky, Pozvánky, Rodičia  
Kategórie: Novinky, Pozvánky, Rodičia