Archive for the Category » Rodičia «

VIDIEČANOVA HABOVKA

Dňa 13.5.2022 sa dievčenská spevácka skupina Detského folklórneho súboru Jadlovček zúčastnila krajského kola celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky hudobného folklóru detí vo Veľkej Ide, kde sa umiestnili v zlatom pásme.

Srdečne blahoželáme.

Skenování Xerox 2022-06-02 12.59.41 PM

Kategórie: Rodičia  

SMIŽIANSKA GITARA 2022

Dňa 11.05.2022 sa uskutočnila celoslovenská gitarová súťaž Smižianska gitara, ktorej sa zúčastnili dve žiačky našej školy z triedy p. učiteľa Róberta Földesa DiS.art

Emma Matisová 1.ročník 1.časť sa umiestnila v striebornom pásme kategórie BABY,

Monika Lukáčová 2.ročník 2.časť sa umiestnila v striebornom pásme v kategórii II.B.

Žiačkam blahoželáme.

Skenování Xerox 2022-06-02 12.38.33 PMSkenování Xerox 2022-06-02 12.39.07 PM

FB_IMG_1652431146901FB_IMG_1652431188409FB_IMG_1652431207844FB_IMG_1652431239564

Kategórie: Rodičia  

ZAHRAJ, ŽE MI ZAHRAJ

Dňa 23.4.2022

reprezentovali našu školu dievčenská a chlapčenská spevácka skupina DFS Jadlovček  na regionálnom kole celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky hudobného folklóru detí Vidiečanova Habovka v Smižanoch.

Blahoželáme.

Skenování Xerox 2022-04-25 12.19.34 PMSkenování Xerox 2022-04-25 12.18.38 PM

278920007_588734098766664_6488463615096113429_n

279050327_569438490985796_988423195222744981_n

Kategórie: Rodičia  

VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY

Veľkonočné prázdniny sú od 14. apríla 2022 (štvrtok) do 19. apríla 2022 (utorok).

Vyučovanie po veľkonočných prázdninách začína v stredu 20. apríla 2022 (streda).

Kategórie: Rodičia  

Vyučovanie od 28.02.2022

Vážení rodičia,
dávame do pozornosti novú vyhlášku o režime a vstupe do škôl, ktorá nadobúda účinnosť od pondelka 28.02.2022
Vyučovanie bude vo všetkých odboroch a predmetoch prebiehať prezenčne. 
Žiaci predložia vyhlásenie o bezpríznakovosti triednemu učiteľovi, alebo elektronicky. 
 
Celé znenie aktualizovaných dokumentov: 
 
Nová vyhláška:
Aktualizovaný školský semafor:
Rozhodnutie ministra:
Kategórie: Rodičia  

Podporte umenie Vašich detí 2%

Milí rodičia,
priaznivci našej školy, DFS Jadlovček, milovníci umenia.
Ak ste sa ešte nerozhodli inak, budeme radi, ak podporíte talent tanečníkov, spevákov, muzikantov,
výtvarníkov našej školy a  pomôžete uchovávaniu a šíreniu ľudových tradícií a iných umeleckých činností nášho regiónu.
Môžete tak urobiť poukázaním 2% vašich daní, Margecianskemu folklórnemu občianskemu združeniu, ktoré od svojho vzniku podporuje činnosť SZUŠ Margecany  a jej súborov.
Ďakujeme
Za MAFOZ
Mgr. Klaudia Pribičková
Kategórie: Rodičia  

JARNÉ PRÁZDNINY

Termín prázdnin: 21. február – 25. február 2022

Začiatok vyučovania po prázdninách: 28. február 2022

Kategórie: Rodičia  

POLROČNÉ PRÁZDNINY

Termín: 4. február  2022 (piatok).

Začiatok vyučovania po prázdninách: 7. február 2022 (pondelok).

Kategórie: Rodičia  

Pozor, dôležitá zmena ! od 31.01.2022

Vážení rodičia,

dávame do pozornosti aktualizované prílohy  Školského semafora od 31.01.2022

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 Nové tlačivá v prílohe.

Oznámenie o výnimke z karantény

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Viac si prečítajte TU:

https://www.zmos.sk/aktualizacia-priloh-skolskeho-semafora-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Žiaci do 12 rokov prichádzajú na vyučovanie tak ako doteraz

(vyhlásenie o bezpríznakovosti a podľa možnosti odporúčame využiť  domáce testovanie).

Kategórie: Rodičia  

REŽIM OTP

Vážení rodičia, milí žiaci

na základe školského semaforu verzia 1.8.  platí od 19.01.2022 režim OTP pre žiakov od 12 rokov a dvoch mesiacov.  Vopred sme  sa snažili pripraviť na prezenčné vyučovanie tak, aby sme Vás čo najmenej zaťažili a v čo najmenšej miere zjednodušili vstup žiakov na prezenčné vyučovanie.

od 25.01.2022 – Nová vyhláška ÚVZ – skracuje karanténu na 5 dní.

Žiak od 12 rokov a dvoch mesiacov sa môže zúčastňovať vyučovania v ZUŠ iba za podmienky režimu OTP.

Pri vstupe do budovy sa preukazuje jedným z uvedeného a to:

  1. POTVRDENÍM O OČKOVANÍ (V TELEFÓNE ALEBO V PAPIEROVEJ PODOBE), ALEBO
  2. POTVRDENÍM O PREKONANÍ CHOROBY COVID-19 (V COVID PASE/PAPIEROVO ALEBO PRÍPADNE SMS O POZÍTÍVNOM PCR TESTE), ALEBO
  3. ČESTNÝM VYHLÁSENÍM O POUŽITÍ DOMÁCEHO AG TESTU – (POUŽÍVATE DOMÁCE TESTY, KTORÉ STE DOSTALI V ZŠ/SŠ). ŽIAK NOSÍ VŽDY TO ISTÉ VYHLÁSENIE KÝM SA NEZAPLNÍ TABUĽKA S DÁTUMAMI,ALEBO
  4. POTVRDENÍM O VYKONANÍ AG TESTU,  KTORÉ MÔŽETE POUŽIŤ AJ V INÝCH MIMOŠKOLSKÝCH ORGANIZÁCIÁCH, ALEBO
  5. SMS/POTVRDENIE Z AG/PCR TESTU Z MOM (MOBILNÉHO ODBEROVÉHO MIESTA).

V prípade, že zabudnete dieťa otestovať, alebo nebude mať vo vyhlásení aktuálny dátum, nemôže sa žiak zúčastniť vyučovania v ZUŠ.

Vyššie doklady bude  kontrolovať triedny učiteľ na začiatku vyučovacej hodiny.  Nebudú sa zbierať, fotiť, archivovať a nijako inak spracovávať. Ich platnosť bude overená nahliadnutím. Preto Vás prosíme, aby ste  svojim deťom pribalili jedno z vyššie uvedených dokumentov od stredy 19.01.2022.

Žiaci do 12 rokov prichádzajú na vyučovanie tak ako doteraz (vyhlásenie o bezpríznakovosti a podľa možnosti odporúčame využiť  domáce testovanie).

Ďakujeme za porozumenie vedenie SZUŠ Margecany

Kategórie: Rodičia