Prijímacie talentové skúšky

Súkromná základná umelecká škola v Margecanoch oznamuje, že prijímacie

talentové skúšky pre školský rok 2012 – 2013

pre odbory:

  • tanečný (ľudový, moderný tanec a iné)
  • výtvarný (kresba, maľba a iné)

budú vo štvrtok 14. 6. 2012 o 16:00 hod. v priestoroch SZUŠ Margecany (Kultúrny dom – vstup zozadu).

Bližšie informácie: 0903 249 973, 0905 766 720, 053 4894830

Kategórie: Novinky