VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU (16.09.2020)

Aktualizovaný manuál opatrení pre školy a školské zariadenia platný od 16.09.2020.

Vyhlásenie zákonného zástupcu 16.09.2020

Kategórie: Rodičia