Vyučovanie od 28.02.2022

Vážení rodičia,
dávame do pozornosti novú vyhlášku o režime a vstupe do škôl, ktorá nadobúda účinnosť od pondelka 28.02.2022
Vyučovanie bude vo všetkých odboroch a predmetoch prebiehať prezenčne. 
Žiaci predložia vyhlásenie o bezpríznakovosti triednemu učiteľovi, alebo elektronicky. 
 
Celé znenie aktualizovaných dokumentov: 
 
Nová vyhláška:
Aktualizovaný školský semafor:
Rozhodnutie ministra:
Kategórie: Rodičia