Záverečný koncert žiakov a súborov školy

15.6.2018 sa uskutočnil záverečný koncert žiakov a súborov školy. Predstavila  sa na ňom väčšina žiakov našej školy. V závere koncertu sa uskutočnilo slávnostné vyradenie absolventov SZUŠ v Margecanoch.

Vo výtvarnom odbore: Karolína Jakubišinová

V hudobnom odbore:

Ema Lenárthová, Alex Milkóšik, Richard Kein – hra na klavír,

Paulína Labaničová – hra na husle,

Miroslava Soľáková, Maroš Majerník, Martin Takáč – hra na heligónke.

V tanečnom odbore: Miriama Sedláková, Valéria Vašáková.

Tablo60x80 - 2018w

 

Kategórie: Novinky