ZMENA TERMÍNOV jesenných prázdnin

Vážení rodičia,

  1. 10. 2020 minister školstva, vedy, výskumu a športu vydal rozhodnutie, ktorým v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodol o novom termíne jesenných prázdnin, ktoré budú v dňoch:
  2. októbra 2020, 2. novembra,

pričom 6. novembra a 9. novembra budú prázdniny tiež.

 

Vedenie SZUŠ Margecany

Kategórie: Novinky, Rodičia