Archív

Plagáty talentovky sept 2021-023

Kategórie: Rodičia  

OZNAM o začiatku školského roka 2021/2022

Vážení rodičia,

žiadame Vás, aby ste súčasných žiakov SZUŠ Margecany (pokračujúcich v štúdiu) zapísali u svojich triednych učiteľov najneskôr do 07.09.2021 (v utorok).

Informácie o prijatí na štúdium na našej škole – noví žiaci

ste obdržali poštou. Ako sme Vás už informovali, prvé stretnutie týkajúce sa informácií o štúdiu na našej škole sa uskutoční dňa 09.09.2021 (v štvrtok) o 16.00 v kinosále kultúrneho domu v Margecanoch.

Pozor dôležité!

Každý žiak (novoprijatý i súčasný) musí pri vstupe do školy  odovzdať vyplnené a podpísané:

  1. vyhlásenie zákonného zástupcu o bezpríznakovosti žiaka

Vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka

  1.  vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka – rodiča

Vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka-rodiča

Nájdete ich aj na: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

Školné a jeho úhrada

Školné je potrebné uhradiť do 15.10.2021.

Všetky náležitosti k platbe Vám zašleme na emailovú adresu, ktorú ste uviedli v prihláške na štúdium.

Výška poplatku závisí od toho, či Vaše dieťa navštevuje individuálne alebo skupinové vyučovanie.

Bližšie informácie viď. rozhodnutie o školnom na školský rok 2021/2022 zo dňa 30.08.2021.

Kategórie: Novinky, Rodičia  
Kategórie: Novinky, Rodičia  

Dňa 25.6.2021 sa uskutočnil Slávnostný program v rámci projektu 40 rokov DFS Jadlovček z Margecian – rozvíjanie vzťahu k ľudovému umeniu a tradíciám…. Tanečníci mali oblečené aj kroje, ktoré sme nadobudli vďaka finančnej podpore z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.

Fond

02

03

07 10

Kategórie: Novinky  

V dňoch 25.6.2021 – 30.6.2021  sa uskutočnila Výstava fotografií v rámci projektu 40 rokov DFS Jadlovček z Margecian – rozvíjanie vzťahu k ľudovému umeniu a tradíciám, vďaka finančnej podpore z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.

Fond

Výstava DFS

Kategórie: Novinky  

 

40 program (1)

 

40 výstava-001

 

40 návraty (1)

 

Kategórie: Festivaly, Novinky, Pozvánky, Rodičia  

LETNÁ ŠKOLA UMENIA


LETNÁ ŠKOLA UMENIA V SZUŠ MARGECANY

Vážení rodičia, milé deti.  

            V prvých dňoch školských prázdnin sa v SZUŠ Margecany uskutoční prvá letná škola umenia pre deti od 5 do 15 rokov.

V pracovných dňoch od 01.07. – 09.07.2021 v popoludňajších hodinách pripravujeme zaujímavé aktivity v hudobnom, tanečnom aj výtvarnom odbore.

Cieľom tejto letnej školy umenia je umožniť nie len našim žiakom vyskúšať si hru na rôzne hudobné nástroje a spoznať jednotlivé odbory, v ktorých u nás žiaci študujú.

            V prípade záujmu vyplňte záväznú prihlášku, v ktorej uvediete, o aký konkrétny predmet, dátum a čas má vaše dieťa záujem. (viď harmonogram)

                                             ↓↓↓

Letná škola umenia Harmonogram / Záväzná prihláška

 

Kategórie: Rodičia  
Kategórie: Rodičia  

TURBO TV

Vážení rodičia, milí žiaci.

V nedeľu 16.5.2021 od 8.00 budú mladší a starší žiaci TO, členovia DFS Jadlovček účinkovať v televízii online TURBO TV v rámci Kaufland detského festivalu Na vandrovke po Slovensku na Spišskom hrade.

177476372_1128696467602342_6416361341454777514_n186065998_313973940304499_7419553952790424320_n

Kategórie: Novinky, Rodičia  

Návrat do škôl od 17.05.2021

OZNAM O NÁSTUPE DO ŠKÔL OD 17.05.2021

Vážení rodičia, milí žiaci.

Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR  vzhľadom k tomu, že okres Gelnica je ružový,

 budeme od 17.05.2021 vo vyučovaní na našej škole vyučovať všetky odbory prezenčne

tj. v priestoroch našej školy podľa rozvrhu hodín zo septembra 2020.

Informujte sa u svojich tr. učiteľov.

http://www.minedu.sk/data/att/19676.pdf

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti žiaka:

Vyhlásenie zákonného zástupcu (17. 5. 2021) (docx, 23.12 kB)

Tešíme sa na Vás

S pozdravom

Vedenie školy

Kategórie: Rodičia