Nástup do školy

Oznamujeme rodičom a žiakom SZUŠ Margecany, že od pondelka 10.01.2022 sa obnovuje prezenčné vyučovanie vo všetkých odboroch a predmetoch podľa platného školského semafora. Vyučovanie bude prebiehať podľa platných rozvrhov hodín.

O organizácii vyučovania sa môžete informovať u svojich triednych učiteľov.

Ministerstvo školstva dôrazne odporúča využiť všetky dostupné nástroje na testovanie žiakov, ako napríklad možnosť domáceho Ag samotestovania podľa ŠKOLSKÉHO SEMAFORA (teda dvakrát do týždňa). Pre účely domáceho samotestovania žiak využije samotesty zo svojej kmeňovej školy.

Pri nástupe do školy je žiak povinný predložiť, alebo elektronicky zaslať na email szus.mg@gmail.com oscanované Vyhlásenie o bezpríznakovosti podpísané zákonným zástupcom žiaka.

Naďalej platí povinné nosenie rúšok počas vyučovania.

Vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_ziak

https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

Všetkým rodičom a žiakom želáme veľa zdravia v novom roku 2022.

Vedenie školy.

Vianočný koncert SZUŠ Margecany

Vian.kon.2021 pozvánka (1)

UPOZORNENIE
Prosíme Vás, aby ste video z tohto koncertu nezdieľali na sociálnych sieťach ako  Facebook, Instagram a pod. !
Každý, kto má záujem si ho môže pozrieť tu na stránke našej školy. Ďakujeme za pochopenie.
Vedenie SZUŠ Margecany

Kliknite na link pre spustenie videa.  :)

↓  ↓  ↓

  https://www.youtube.com/watch?v=UBOJACvbeJs

VIANOČNÉ PRÁZDNINY

vianočný pozdrav pf 2022

Vianočné prázdniny začnú už 18. decembra 2021 (sobota) a končiť budú 9. januára 2022 (nedeľa).

Školské vyučovanie začne 10. januára 2022 (pondelok).

Kategórie: Rodičia  

Vážení rodičia, milí žiaci.

Od pondelka 29. novembra do 9. januára 2022 sa zatvoria základné umelecké školy. Celá škola SZUŠ Margecany prechádza na dištančnú formu vyučovania vo všetkých odboroch. O rozvrhoch hodín sa informujte u svojich triednych učiteľov.

Ďakujeme za pochopenie a prosíme Vás, aby ste to vydržali spolu s nami v online priestore, aj keď to nebude ľahké. Pedagógovia urobia všetko preto, aby vyučovanie prebiehalo bez problémov.

S pozdravom vedenie školy.

Rozhodnutie ministra školstva:

https://www.minedu.sk/data/att/21290.pdf?fbclid=IwAR0BEE5pkJS0wj7BPG-W-OzWV4MWEKYo9JbCoPUHeoRCJFOlSNkFRSPeSnE

Kategórie: Rodičia  

Vážení rodičia, milí žiaci!

Vláda SR dňa 10.11.2021 na rokovaní schválila v rámci COVID automatu rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti.

Okres Gelnica bude od 15.11.2021 v čiernej farbehttps://automat.gov.sk/gelnica

V čiernej farbe okresu môžu byť ZUŠ v prevádzke v režime prezenčne individuálne vyučovanie (hudobný odbor), dištančne skupinovo (TO, VO, Hudobná náuka).

Z toho dôvodu od pondelka 15.11.2021 naša škola prechádza na dištančné vyučovanie skupinových odborov: VO, TO, HO-Hudobná náuka. 

Prípadne prezenčné individuálne konzultácie.

O zmenách v rozvrhu hodín súvisiacich s prechodom na dištančné vyučovanie Vás budú informovať triedny učitelia.

Taktiež Vás prosíme, aby ste nezabúdali na písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka.

Každý žiak odovzdáva Vyhlásenie o bezpríznakovosti, ak nie je v škole viac ako tri dni.

Kategórie: Rodičia  

Vážení rodičia, milí žiaci!

Vzhľadom na informáciu vlády SR, ktorá dňa 27.10.2021 na rokovaní schválila v rámci COVID automatu rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti, sa náš okres Gelnica ocitol od 01.11.2021 v bordovej farbe. https://automat.gov.sk/gelnica

V bordovej farbe okresu môžu byť ZUŠ v prevádzke v režime prezenčne individuálne vyučovanie (hudobný odbor), prezenčne s obmedzením (skupiny žiakov 5+1, pričom odporúča nepremiešavať žiakov, ktorí sú z rôznych tried MŠ, ŠMŠ, ZŠ, SZŠ, SŠ, ŠSŠ), alebo dištančne skupinovo.

Od utorka 02.11.2021 naša škola nabieha vo vyučovaní na režim prezenčne s obmedzením 5+1 pre skupinové vyučovanie t.j VO, TO, HO-Hudobná náuka.  Vaši triedny učitelia Vás budú informovať o nových rozvrhoch hodín s novými počtami žiakov v triede v ZUŠ, ktoré budú platiť od 02.11.2021.

Vypracovali sme ich na základe vyššie uvedeného rozhodnutia.

Taktiež Vás prosíme, aby ste si pravidelne pred každou vyučovacou hodinou vyplnili písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka.

Každý žiak odovzdáva Vyhlásenie o bezpríznakovosti, ak nie je v škole viac ako tri dni.

Vopred Vám veľmi pekne ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

Vedenie SZUŠ Margecany.

Obrázok1

Kategórie: Rodičia  

Termín jesenných prázdnin pre školský rok 2021/2022

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin: 27. október 2021 (streda)
Termín prázdnin: 28. október 2021 (štvrtok) až 29. október 2021 (piatok)
Štátny sviatok Sviatok všetkých svätých 1. november 2021 (pondelok) – deň pracovného pokoja
Začiatok vyučovania: 2. november 2021 (utorok)
Prajeme príjemné prežitie jesenných prázdnin!
Kategórie: Rodičia  

Plagáty talentovky sept 2021-023

Kategórie: Rodičia  

OZNAM o začiatku školského roka 2021/2022

Vážení rodičia,

žiadame Vás, aby ste súčasných žiakov SZUŠ Margecany (pokračujúcich v štúdiu) zapísali u svojich triednych učiteľov najneskôr do 07.09.2021 (v utorok).

Informácie o prijatí na štúdium na našej škole – noví žiaci

ste obdržali poštou. Ako sme Vás už informovali, prvé stretnutie týkajúce sa informácií o štúdiu na našej škole sa uskutoční dňa 09.09.2021 (v štvrtok) o 16.00 v kinosále kultúrneho domu v Margecanoch.

Pozor dôležité!

Každý žiak (novoprijatý i súčasný) musí pri vstupe do školy  odovzdať vyplnené a podpísané:

  1. vyhlásenie zákonného zástupcu o bezpríznakovosti žiaka

Vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka

  1.  vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka – rodiča

Vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka-rodiča

Nájdete ich aj na: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

Školné a jeho úhrada

Školné je potrebné uhradiť do 15.10.2021.

Všetky náležitosti k platbe Vám zašleme na emailovú adresu, ktorú ste uviedli v prihláške na štúdium.

Výška poplatku závisí od toho, či Vaše dieťa navštevuje individuálne alebo skupinové vyučovanie.

Bližšie informácie viď. rozhodnutie o školnom na školský rok 2021/2022 zo dňa 30.08.2021.

Kategórie: Novinky, Rodičia  
Kategórie: Novinky, Rodičia