Prihláška na štúdium šk. rok 2019/2020

Vážení rodičia,

prechodom našej školy na riadiaci a informačný systém základných umeleckých škôl (iZUŠ), Vám ponúkame možnosť prihlásiť svoje dieťa na štúdium na našej škole (SZUŠ Margecany) aj prostredníctvom internetovej prihlášky. Kliknite na odkaz (Prihláška na štúdium) v pravo a budete presmerovaní na www.izus.sk. Internetová prihláška je rovnocenná s prihláškou v papierovej forme a spĺňa všetky podmienky ochrany osobných údajov.

Banner iZUŠ

Kategórie: Novinky, Rodičia  Nálepky:  
Kategórie: Rodičia  Zanechajte odkaz
Kategórie: Novinky, Pozvánky, Rodičia  
Kategórie: Novinky, Pozvánky, Rodičia  
Kategórie: Novinky, Pozvánky, Rodičia  
Kategórie: Novinky, Pozvánky, Rodičia  

RIADITEĽSKÉ VOĽNO

Riaditeľka školy  oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. poskytuje žiakom Súkromnej základnej umeleckej školy, Obchodná 7, Margecany  na deň 29. marca 2019 (piatok) riaditeľské voľno z dôvodu slávnostného zasadnutia pedagogickej rady.

Kategórie: Novinky, Rodičia  
Kategórie: Rodičia  
Kategórie: Rodičia  
Kategórie: Novinky, Pozvánky, Rodičia