DFS Jadlovček

Súbor vznikol v roku 1980. Nadviazal na činnosť folklórnej skupiny dospelých Jadlovec, v snahe vychovávať  nových pokračovateľov a nadšencov v práci s ľudovým umením. Súbor založila Marta Foglarová.

Marta Foglarová ako učiteľka na ZŠ na vyučovacích hodinách hudobnej výchovy i v rámci zborového spevu naučila deti veľa ľudových piesní, predovšetkým z nášho regiónu. Prirodzene sa jej nadšenie a záujem o tradičnú ľudovú kultúru preniesol aj na žiakov. Takto sa položil základ existencie súboru. Jeho názov je odvodený od slova jadlovec, ktorým sa na Spiši nazýva ker borievky. V období vzniku pracovalo v súbore asi 30 žiakov 5. až 8. roč. ZŠ. V súčasnosti má súbor viac ako 80 členov od 7 do 15 rokov Prvé  vystúpenie  bolo na  Spišských folklórnych slávnostiach v roku 1981 s pásmom „Detské hry“.

Neoceniteľným pomocníkom súboru bola ľudová hudba FSk Jadlovec, ktorá pracovala pod vedením Mgr. Vojtecha Foglara. Jej členmi boli hudobníci amatéri. Najdlhšie J. Novotný, O. Miženko, Š. Kaľavský, a ďalší príležitostní muzikanti. Traja bývalí tanečníci a sólisti  speváci (D. Grejtáková, F. Molnár a M. Molnárová) sa postupne vypracovali na cimbalistov.

Osobitné postavenie medzi členmi ľudovej hudby vo vzťahu k detskému súboru má heligonkár – Jozef Novotný, ktorý dodnes kolektív sprevádza pri všetkých nácvikoch aj vystúpeniach a v súčasnosti už vychováva aj svojich nasledovníkov.

Repertoár súboru tvoria piesne a  párové tance predovšetkým z Margecian ale aj blízkeho okolia, dievčenské kolesá, chlapčenské hry a  tance, ale aj zvyky a  tradície prezentované v podobe scénických obrázkov.

Od roku 2006, tvorí súbor podstatnú časť tanečného odboru novovzniknutej Súkromnej základnej umeleckej školy v Margecanoch, čím sa výrazne zvýšila tanečná úroveň členov súboru. 

Od roku 1992 so súborom pracuje jeho bývalá členka Klaudia Pribičková, spočiatku ako tanečná pedagogička a v súčasnosti vo vedení súboru.

Medzi úspechy Jadlovčeka patrí aj účinkovanie v niekoľkých reláciách  Československej a Slovenskej televízie (Svadba z Margecian, Pionierska lastovička, Vandrovali hudci, Medailón o DFS Jadlovček, Dokáž, čo vieš, Kapura, Kapurka) a viaceré nahrávky pre Slovenský rozhlas. Jadlovček zaujal svojím umením aj austrálsku televíziu, ktorá v Margecanoch natočila o súbore dokument. Tance z Margecian sa učili milovníci slovenského folklóru z Japonska (1997), ale aj členovia súboru zahraničných Slovákov Rozmarín z Toronta (1988). Medzi najvýznamnejšie patrí spolupráca so súborom zahraničných Slovákov –  FS Nadeje z Paríža (od roku 1987). Ten má vďaka Jadlovčeku vo svojom repertoári aj piesne a tance z Margecian. Oba súbory spolu uskutočnili aj niekoľko spoločných vystúpení na Slovensku (V Margecanoch, Brezne, vo Východnej, na Detve a vo Važci) ale opakovane aj vo Francúzsku. V roku 2007 Jadlovček uskutočnil 6 výchovných koncertov pre žiakov parížskych škôl. Mnohí členovia členovia nadviazali pred rokmi aj osobné priateľstvá, ktoré stále trvajú. Výmenné pobyty a spoločné vystúpenia súbor uskutočnil aj so súbormi: Krebane z Brusy (Poľsko) a Kytice z Prahy.

Jadlovček si hneď na začiatku postavil latku kvality svojej práce veľmi vysoko. Pravidelne sa zúčastňoval celoslovenského festivalu DFS, kde stále získal významné ocenenia. 1983 (Hra na svadbu), 1985 (Na vojakov, Tancujem, tancujem), 1987 (Margecianske kolesá), 1989 (Tance z Margecian, Na Jakuba), 1991 (Chlapčenské spevy), 1993 (Pri močidloch),  2002 – Laureát celoštátneho kola súťaže detského hudobného folklóru – dievčenská  spevácka skupina, 2008, 2010 (A ja mojo pieśńe ńigda ńezapomńem), 2015 (Už me z Košic veže ta veľka mašina) – zlaté  pásmo v celoštátnom kole súťaže DFS, 2011 (Močidla), 2016 (Regrútske piesne) – strieborné pásmo v celoštátnom kole súťaže DFS, 2017 (Tańec ńe robota, aľe chto ho ńezna ta psota) – Laureát celoštátneho kola súťaže DFS.

Súbor vystupoval na festivaloch vo Východnej (1984, 1986, 1987, 1988, 1990, 1993, 1994, 2003, 2008,  2010, 2017), v Strážnici (1988 – Laureát festivalu, 1990) a viackrát aj v Detve, v Košiciach, v Červenom Kláštore a  na Spišských folklórnych slávnostiach takmer každoročne. Za veľký úspech považujeme aj vystúpenie DFS Jadlovček  v úvodnom programe  Lúčnice na Štrbskom plese (2017).

Jadlovček reprezentuje Slovensko aj na medzinárodných folklórnych festivaloch, kde majú jeho vystúpenia veľmi dobrý ohlas u divákov prípadne aj poroty. Niekoľkokrát: Čechy, Francúzsko, Poľsko, Maďarsko, Bulharsko, Turecko, Grécko, ale aj: Litva, Macedónsko, Srbsko, Nemecko, Ukrajina, Holandsko.

Súbor uskutočnil nielen veľa festivalových a  súťažných ale aj stovky pozdravných i celovečerných vystúpení. U divákov boli vždy veľmi úspešné okrem súťažných aj scénické pásma: Staričkovanie, Gruľečky, Majeńe kapusty, Už me z Košic veže ta veľka mašina, Tańec ńe robota, aľe chto ho ńezna ta psota, Vianočné koledy a zvyky, i rôzne tanečné choreografie z  iných regiónov Slovenska. Medzi najúspešnejšie a najmilšie však vždy patria vystúpenia  pred domácim obecenstvom v Margecanoch.