Hudobný odbor

Hudobný odbor umožňuje žiakom prehĺbiť svoje znalosti a zručnosti v oblasti hudby prostredníctvom rôznych teoretických a praktických lekcií.
V teoretickej časti žiaci získajú základne vedomosti o hudobnej histórii, teórii a notácii. V praktickej časti sa študenti učia hrať na hudobné nástroje. Hudobný odbor je pre tých, ktorí majú vášeň pre hudbu a chcú ju preskúmať a rozvinúť. Cieľom tohto odboru je ponúknuť žiakom široké spektrum hudobných skúseností a príležitosti pre ich hudobný rast a kreativitu.

Vyučujeme hru na týchto hudobných nástrojoch:

  • Klavír
  • Gitara
  • Husle
  • Zobcová flauta
  • Priečna flauta
  • Bicie nástroje
  • Heligónka a ústna harmonika