Výtvarný odbor

Výtvarný odbor je oblasťou, ktorá sa zaoberá tvorbou a kreativitu. Žiaci, majú možnosť sa v tomto odbore rozvíjať a prehĺbiť svoje výtvarné schopnosti. Výtvarný odbor zahŕňa rôzne techniky, ako je maľba, kresba, sochárstvo, keramika. Žiaci tiež získajú vedomosti o výtvarnej kompozícii, farbách, tvaroch, textúrach a perspektíve. Tieto základy im umožňujú rozvíjať svoju výtvarnú predstavivosť a tvorivosť. Pri tvorbe vlastných diel majú žiaci možnosť experimentovať a vyjadriť svoje myšlienky, emócie a vnímanie sveta. Okrem štúdia, žiaci majú tiež príležitosť prezentovať svoje diela prostredníctvom výstav a výtvarných projektov. Tieto príležitosti im umožňujú zdieľať svoje umenie s verejnosťou a získať spätnú väzbu od iných umelcov a divákov. Výtvarný odbor je pre tých, ktorí majú vášeň pre výtvarné umenie a chcú svoje výtvarné schopnosti rozvíjať a prejaviť svoju kreativitu. Cieľom tohto odboru je umožniť študentom rozvíjať ich umelecký prejav, objavovať nové spôsoby vyjadrenia prostredníctvom výtvarnej tvorby.