Študijné odbory

Tanečný odbor

Tanečný odbor SZUŠ je najpočetnejší odbor školy s najdlhšou tradíciou. Vyučujú tu skúsení pedagógovia s dlhoročnou praxou, ktorí majú mimoriadne dobré výsledky nielen v rámci školy, ale ich žiaci sa predstavujú na verejných koncertoch, vystúpeniach školy, na rôznych kultúrnych akciách obce a okresu ale aj na celoslovenských a medzinárodných súťažiach a festivaloch, kde sa pravidelne umiestňujú na popredných miestach.

Pedagógovia:

Mgr. Foglarova Marta – ľudový tanec

Mgr. Pribičková Klaudia – ľudový tanec

Kavuličová Mária – novodobý a spoločenský tanec

Peter Malik – klasický, džezový tanec

Fiľakovská Zlatuša – tanečná príprava

Novotný Jozef – korepetícia

Výtvarný odbor

Hudobný a výtvarný odbor sú menej početné odbory školy, ktoré svoju umeleckú základňu budujú. Majú pre svoju výchovno-vzdelávaciu prácu a vedľajšiu činnosť vytvorené optimálne materiálne podmienky.

Vyučujú tu iba vysoko kvalifikovaný pedagógovia pre jednotlivé predmety.

Mgr. Vilhanová Marcela – výtvarný odbor

Hudobný odbor

Hudobný a výtvarný odbor sú menej početné odbory školy, ktoré svoju umeleckú základňu budujú. Majú pre svoju výchovno-vzdelávaciu prácu a vedľajšiu činnosť vytvorené optimálne materiálne podmienky.

Vyučujú tu iba vysoko kvalifikovaný pedagógovia pre jednotlivé predmety.

Mgr. Foglar Vojtech – hudobná náuka

Mgr. Maliňáková Jana – klavír

Mgr. Klaudia Pribičková – PHV

Adam Lupták – gitara

Novotný Jozef – heligónka