Vedenie školy

Mgr. Vojtech Foglar

Zriaďovateľ

(Mobil: 0903 249 973)

Mgr.  Klaudia Pribičková

Riaditeľka školy, tanečný odbor

(Mobil: 0911 798 077)

Mgr. Martina Földes, DiS.art

Zástupkyňa riaditeľky, hra na dychové nástroje, Hudobná náuka

(Mobil: 0907 376 840)

Pedagogickí zamestnanci - Hudobný odbor

 Jana Maliňáková, DiS.art

Hra na klavíri

(Mobil: 0911 610 508)

 Jozef Novotný

Hra na heligónke, ústnej harmonike, korepetícia

(Mobil: 0911 745 553)

 Róbert Földes, DiS.art

Hra na gitare, Hra na bicích nástrojoch

(Mobil: 0907 207 222)

Mgr. Júlia Staššíková, DiS.art

Hra na klavíri, Korepetícia

(Mobil: 0949 227 082)

Mgr. Dalibor Mitrík

Hra na gitare, Hudobná náuka

(Mobil: 0905 186 765)

Ing. Lukáš Gajdoš

Hra na husliach

(Mobil: 0949 486 073)

Pedagogickí zamestnanci - Tanečný odbor

Mgr. Marta Foglarová

Tanečný odbor

(Mobil: 0910 579 419)

Mgr. Štefánia Kaľavská

Tanečný odbor

(Mobil: 0904 437 368)

Zlatuša Fiľakovská

Tanečný odbor

(Mobil: 0918 539 731)

Timea Chlebovcová, DiS.art

Tanečný odbor

(Mobil: 0948 071 134)

Martin Korfanta

Tanečný odbor

(Mobil: 0904 654 078)

Pedagogickí zamestnanci - Výtvarný odbor

Mgr. Marcela Vilhanová

Výtvarný odbor

(Mobil: 0905 143 598)