Tanečný odbor

Hlavnou činnosťou tanečného odboru sú tanečné lekcie a tréningy, kde sa žiaci naučia rôzne tanečné štýly a techniky. Zahrnutý je tu ľudový a moderný tanec. Učitelia v odbore poskytujú odborné vedenie a pomáhajú jednotlivcom zdokonaliť sa v ich tanečných zručnostiach.
Náš tanečný odbor často organizuje a je súčasťou mnohých vystúpení a súťaží, kde žiaci majú možnosť ukázať svoje tanečné umenie širšej verejnosti a porovnať sa s inými tanečnými skupinami. Tieto vystúpenia a súťaže sú zároveň skvelou príležitosťou na získanie scénickej skúsenosti a sebadôvery. Tanečný odbor je nielen miestom na získavanie tanečných zručností, ale aj na budovanie priateľstiev a tvorbu silného spoločenstva. Žiaci majú tiež možnosť spoznať ľudí s podobnými záujmami a zdieľať svoju vášeň pre tanec.