Čo ponúkame

Prijímame žiakov na vyučovanie v týchto umeleckých odboroch:

  • tanečný – ľudový, novodobý a moderný, spoločenský tanec,
  • výtvarný – kresba, maľba, grafika, modelovanie a práca s materiálom,
  • hudobný – klavír, husle, gitara, bicie nástroje, flauta, ľudové nástroje (heligónka, ústna harmonika).

Žiaci tanečného aj hudobného odboru majú možnosť stať sa členmi detského folklórneho súboru Jadlovček. Majú otvorenú cestu na vystupovanie na rôznych podujatiach, súťažiach a koncertoch na Slovensku ale aj v zahraničí.

Formy vyučovania:

  • individuálne – vyučovanie hry na hudobnom nástroji,
  • skupinové – vyučovanie v tanečnom a výtvarnom odbore.

Druhy štúdia:

  • prípravné štúdium – deti predškolského veku alebo žiaci 1. ročníka ZŠ /jeden alebo dva roky/,
  • základné štúdium 1. časť I. stupeň – primárne umelecké vzdelávanie – trvá 4 roky /žiaci druhého až piateho ročníka ZŠ/,
  • základné štúdium 2. časť I. stupeň – nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie 
  • základné štúdium II. stupeň do 25 rokov